Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước: 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được ép thanh đóng bao nhựa PE
 • Kích thước : 12cm x 14.5cm x 100cm.
 • Trọng lượng: 2.5 kg.(+/- 0.5)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60cm x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ
 • Sản phẩm được đóng bao PP.
 • Kích thước : 60 x 110cm.
 • Thể tích: 100 lít.
 • Giá bán: Liên hệ